Reglement FOR Trollheimen Ride og Kjørelags anlegg
 
 
Publisert av Gro G. Løfaldli. Sist endret 21.01.17
 
Generelt
 
Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre i distriktet en ridehall og anlegg som holder god kvalitet og som har lave brukerpriser. For å få til dette er vi avhengige av ansvarsbeviste brukere som verdsetter det Trollheimshallen kan tilby.


Alle brukere av ridehallen og anlegget er pliktig å sette seg inn i disse regler før bruk av ridehallen.

Ta opp møkk etter deg umiddelbart. All møkk skal tømmes på anvist plass.

Røyking forbudt ved hele anlegget. Røyking skal skje på anvist plass.
Bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt ved hele anlegget.


1. Adgang til ridehuset og anlegget

1. Trollheimen Ride og Kjørelag disponerer hele anlegget til undervisning og annen aktivitet i henhold til timeplan. (se www.trkl.no)

2. Før adgang til klubbens anlegg, skal det betales leie. Årsleie følger kalenderåret. Se info på www.trkl.no. Hver bruker får tildelt egen kode for tilgang.

3. Brukere av ridehallen og øvrig anlegg, herunder utebane og kjøre/rideveier med betalt års/halvårs/månedskort har adgang så fremt det ikke foregår annen organisert trening.
4. Adgang er personlig, og gjelder kun for den/de som har betalt adgang.

 
2. Bruk av hallen og anlegget

1. Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.

2. Gjør holdt på midtlinja, og ikke på sporet.

3. Ryttere på firkantsporet har ”forkjørsrett”. Hold til høyre ved møte.

4. Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen, eller ved avsatt tid i timeplan. Vis hensyn!

5. Om en ønsker avsatt tid i hallen til en spesifikk aktivitet, ta da kontakt med styret for å få dette avsatt i timeplan.

6. Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk.

7. En ansvarlig person som har fylt 18 år må være tilstede under all hopping.

8. Siste rytter som forlater ridehuset er ansvarlig for å lukke porten. Lyset slår seg av selv.

9. Det er ikke tillat med hunder i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.


3. Sikkerhet

1. Trollheimen Ride og kjørelag er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr.

2. Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm av godkjent type. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. HUSK at du gjerne er et forbilde for yngre brukere av hest.

3. Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. fylte 18 år.

4. Barn under 12 år som håndterer hest i ridehall og på anlegget for øvrig skal være under oppsikt av voksen.

5. Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

6. Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt!
7. Ved ulykke eller brann, følg oppslått varslingsplan. Det skal alltid være en oppdatert varslingsplan på veggen ved toalettet i hallen.BRUDD PÅ REGLEMENT


Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen og inndragelse av hallkort.

Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut.

Hindermateriell

Hindermateriell og annet utstyr som finnes i ridehallen tilhører Trollheimen Ride og Kjørelag.


Annet utstyr i hallen

I hallen skal det til enhver tid finnes 2 stk greiper og trillebår for fjerning av møkk.
Bruk av ATV til vedlikehold av bane eller annet skal kun utføres av personer som har fått i oppdrag fra klubben til å utføre denne jobben. Klubbens ATV kan ikke kjøres av personer under 25 år.