Om klubben vår

 

Foto: Gro Løfaldi

 

Trollheimen ride og kjørelag (Trkl) ble dannet i 29. mars 2001 etter sammenslåingen av Rindal Rideklubb og Surnadal og Omegn Rideklubb. Per desember 2009 er det 250 medlemmer i klubben, både barn, unge og voksne. Klubbens mål er å samle alle med interesse for ridning og eller kjøring sammen til et felles lag med hesten og miljøet rundt, i sentrum. Trkl er tilsluttet Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund. Gjennom dette vil da alle lagets medlemmer få tilsendt bladet Hestesport 8 ganger pr. år.

Trollheimen ride og kjørelag har satt seg som mål å utdanne sine medlemmer i årene som kommer. Dette ser vi på som helt nødvendig både for at laget som sådan, og interessen og miljøet skal overleve. Og våre kurs skal legges til rette for både voksne og barn. Hovedtyngden av våre medlemmer kommer fra Surnadal, Rindal og Halsa.

Gjennom året arrangerer vi flere aktiviteter og kurs. Disse ombefatter kurs i ridning og kjøring på alle nivåer, kurs i hestehåndtering og westernridning, hestens dag, sprangridning, dressurridning/kjøring, temakvelder, juleavslutning, barneridning, medlemsdager, arrangerte turer og mye mer. På våre kurs og aktiviteter blir det lagt vekt på det sosiale også, noe vi ser på som like viktig for miljøet i klubben. 

 

 Snapcode